2021-01-25

Công trình Xanh nổi tiếng trên Internet, Trải nghiệm Khoảng thời gian Tươi đẹp của Hệ sinh thái Nguyên thủy

Cấu trúc nhà lều Starry: Một tòa nhà đúc sẵn của chỗ ở sinh thái ban đầu, tương đối phổ biến ở giai đoạn này, đơn giản và thuận tiện, có thời gian xây dựng ngắn […]