2021-01-15

40m mái vòm lều cho địa điểm thể thao trong nhà

Nhiều người hỏi chúng tôi rằng bạn có thể sản xuất lều mái vòm lớn bao nhiêu? Đây là lều tổ chức sự kiện ngoài trời có mái che rất lớn, đường kính 36m, […]