2021-04-09

Làm thế nào để lập kế hoạch xây dựng các khu vực đo đạc để tích hợp với môi trường

Việc lập kế hoạch cấu trúc mái vòm trắc địa liên quan đến thiết kế sản phẩm, bố trí bên trong, cài đặt bên ngoài, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát khí, hệ thống nước thải, v.v. Cách lập kế hoạch hình cầu […]