2021-03-15

Cách chọn địa hình cho mái vòm Igloo Dome House ngoài trời

Lều cắm trại mái vòm trắc địa tiêu chuẩn của chúng tôi có thể chứa 4 người. Mỗi cấu trúc mái vòm địa lý bền vững đều được lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo một cảm giác độc lập, cho dù trong một […]