2020-12-30

Lều mái vòm trắc địa lớn BDiR 20M cho sự kiện và chiếu cho ngành bất động sản

BDiR Inc. cung cấp lều mái vòm tùy chỉnh cho tất cả các sự kiện và dịp lễ. Lý tưởng cho tất cả các loại sự kiện thể thao, sự kiện kinh doanh, sự kiện đại diện, sự kiện công ty, sự kiện khuyến mại / thương mại, sản phẩm […]