2021-01-27

Gian hàng Triển lãm Thương mại | Lều mái vòm triển lãm ngoài trời do BDiR sản xuất

Là một lều hoạt động triển lãm, yếu tố chính là: dễ dàng lắp đặt. Các mái vòm của chúng tôi được lắp ráp bằng khung; về mặt lắp đặt, lều có mái che triển lãm lớn có thể […]