2021-01-22

Cấu trúc lều thương mại 35m BDiR cho các sự kiện hòa nhạc ở Chu Hải

Năm 2017, buổi lễ lớn với chủ đề “sử dụng âm nhạc làm phương tiện truyền thông, chia sẻ tác phẩm kinh điển và chung tay vì một năm 2018 tươi đẹp” đã được tổ chức tại […]