Kính vòm

Bán mái vòm tường kính độc đáo và bền để hỗ trợ tất cả các loại cuộc sống ngoài trời.
Chúng tôi đã thiết kế và sản xuất những ngôi nhà mái vòm kính bền và hiện đại từ năm 2015.