Mái vòm sự kiện

Với hệ thống âm thanh, ánh sáng và trang trí tuyệt vời,

Cấu trúc mái vòm trắc địa là giải pháp tổ chức sự kiện tốt nhất, chẳng hạn như hòa nhạc, lễ kỷ niệm, triển lãm, triển lãm thương mại, thể thao, v.v.