2021-01-18

10 triệu công trình tổ chức sự kiện ngoài trời Shelter | Sự kiện Lều mái vòm - Bắc Kinh, Trung Quốc

Nhà bạt sự kiện ngoài trời chắc chắn và an toàn, có khả năng cản gió lớn. Các thiết kế xuất hiện là an toàn và đẹp. Là một chiếc lều khách sạn, nó có thể […]