Chào mừng bạn đến với Tải xuống Danh mục mới nhất của chúng tôi!

Danh mục lều mái vòm trắc địa

 


Báo cáo thử nghiệm về Màng vải của chúng tôi

                                                                 

Báo cáo chống cháy 650g B1                        Báo cáo chống cháy 750g B1                        Báo cáo chống cháy 850g M2

 

 

                                

650g vải báo cáo kỹ thuật                             Báo cáo kỹ thuật vải 850g