2021-03-23

Pagbuo ng isang Malaking Panlabas na Istrakturang Tent sa Kaganapan sa Komersyo sa Zhuhai, China

Noong 2017, ang engrandeng seremonya na may temang "paggamit ng musika bilang daluyan, pagbabahagi ng mga classics, at pagsabay sa isang magandang 2018" ay ginanap sa […]