2020-11-02

โครงการยอดนิยมของห้อง Igloo กลางแจ้งสำเร็จรูป | หลังคาทรงโดมพร้อมฟังก์ชั่นต่างๆ

1. ชุดสร้างโดมเป็นอาคารอภิบาลอาคารอภิบาลเป็นรูปแบบการพัฒนาชนบทที่ครอบคลุมซึ่งรวมเกษตรกรรมสมัยใหม่การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและการอภิบาล […]