2020-11-25

การออกแบบโรงแรมเต็นท์ Glamping Dome สุดหรูที่ Deserts Area

การออกแบบโรงแรมเต็นท์โดมสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหลายพื้นที่ที่มีข้อ จำกัด ในการก่อสร้าง […]