2020-12-02

โครงสร้างเต็นท์โดมโมเดิร์นมาตรฐาน 6 เมตรสำหรับที่พักในโรงแรม

ในฐานะที่เป็นโรงแรมแบบดั้งเดิมขั้นสูงโดมทางภูมิศาสตร์ในสวนกระท่อมน้ำแข็งมีการปรับตัวที่หลากหลายและให้ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น การผจญภัย […]