2021-01-27

บูธแสดงสินค้า | เต็นท์โดมนิทรรศการกลางแจ้งผลิตโดย BDiR

ในฐานะที่เป็นเต็นท์กิจกรรมนิทรรศการปัจจัยหลักคือติดตั้งง่าย โดมของเราประกอบขึ้นด้วยเฟรม ในแง่ของการติดตั้งเต็นท์หลังคานิทรรศการขนาดใหญ่สามารถ […]