2020-12-30

BDiR 20M เต็นท์โดม Geodesic ขนาดใหญ่สำหรับงานอีเว้นท์และการฉายภาพสำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

BDiR Inc. จัดหาเต็นท์โดมแบบกำหนดเองสำหรับทุกกิจกรรมและทุกโอกาส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานกีฬาทุกประเภทงานธุรกิจงานส่งคืนงานขององค์กรงานส่งเสริมการขาย / เชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ […]