2020-11-07

โรงแรมบ้านโดมหรูหราสไตล์ชนบทร่วมสมัยในแนวนอน

“ โดมกระท่อมน้ำแข็งในสวน” เป็นบ้านระบบนิเวศที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพอากาศในสี่ฤดูกาลได้ อาคารแต่ละหลังตั้งอยู่ริมสุด […]