โครงการ

ชมโครงการเต็นท์โดม geodesic ทั่วโลก
โครงการบ้านโดมส่วนใหญ่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในขณะนี้
ทีมงานของเรามีการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในการออกแบบโครงการการผลิตและการติดตั้งที่เป็นเอกลักษณ์