โดมเหตุการณ์

ด้วยระบบเสียงแสงไฟและการตกแต่งที่ยอดเยี่ยม

โครงสร้างโดมแบบ Geodesic เป็นโซลูชันการจัดงานที่ดีที่สุดเช่นคอนเสิร์ตงานเฉลิมฉลองนิทรรศการงานแสดงสินค้ากีฬา ฯลฯ