2021-01-18

เต็นท์โชว์รถขนาดใหญ่ | เต็นท์งานแสดงสินค้าน้ำหนักเบากลางแจ้ง - โรงงาน

เนื่องจากรูปลักษณ์ครึ่งวงกลมที่เป็นเอกลักษณ์เต็นท์กลางแจ้งขนาดใหญ่จึงกลายเป็นจุดสนใจได้ง่ายในระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้งดึงดูดความสนใจของผู้สัญจรไปมาและ […]