2021-01-18

สนามเด็กเล่นแบบแยกส่วนหลังคาและเต็นท์โดมเชิงพาณิชย์แบบใส - โรงงาน

สนามเด็กเล่นแบบเดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากและใช้เวลานานและการจัดการต่างๆก็เช่นกัน […]